Svolávací akce automobilek: možná se týkají i vás

Svolávací akce automobilek: Možná se týkají i vás

V automobilovém průmyslu je poměrně běžné, že výrobci musí kvůli chybám zjištěným po uvedení vozidel na trh svolat auta zpět do servisů na opravu. Tyto chyby mohou být odhaleny i po letech provozu a mohou se týkat bezpečnosti či jiných závažných technických aspektů vozidla. Bohužel se stává, že někteří majitelé o těchto svolávacích akcích vůbec neví, a tak se u jejich vozidel problémy neopraví. Tento problém je obzvláště výrazný u majitelů starších nebo ojetých vozidel, kteří si často myslí, že svolávací akce se jich netýkají, protože jejich auto již není v záruce nebo nepodléhá servisnímu plánu původního výrobce. Svolávací akce automobilek: Možná se týkají i vás!

Pro jaká auta tedy platí svolávací akce?

Právní předpisy v mnoha zemích však stanoví, že výrobci musí opravit jakékoliv závažné chyby bez ohledu na věk vozidla nebo to, zda je vozidlo stále v záruce. Pokud se objeví bezpečnostní riziko, které by mohlo ovlivnit více vozidel stejného modelu z určitého období výroby, výrobce je zákonně povinen vozidla svolat a závadu odstranit. Toto nařízení platí bez ohledu na to, zda auto v době zjištění chyby je nebo není v oficiálním servisním programu.

Právní předpisy v mnoha zemích však stanoví, že výrobci musí opravit jakékoliv závažné chyby bez ohledu na věk vozidla nebo to, zda je vozidlo stále v záruce. Pokud se objeví bezpečnostní riziko, které by mohlo ovlivnit více vozidel stejného modelu z určitého období výroby, výrobce je zákonně povinen vozidla svolat a závadu odstranit. Toto nařízení platí bez ohledu na to, zda auto v době zjištění chyby je nebo není v oficiálním servisním programu.

Kde se o svolávací akci dozvím?

V Evropské unii je situace řešena prostřednictvím systému RAPEX (Rapid Alert System for Non-Food Products), který umožňuje rychlé šíření informací o nebezpečných produktech, včetně automobilů. V rámci tohoto systému mohou jednotlivé země vydat upozornění, která jsou následně publikována Evropskou komisí. Výrobci jsou poté povinni přijmout nápravná opatření, která mohou zahrnovat opravu závady, stažení produktu z trhu, nebo vracení peněz zákazníkům.

Kromě bezpečnostních svolávacích akcí může být vaše vozidlo také součástí servisní kampaně, která se zaměřuje na méně závažné problémy, které by ale mohly ovlivnit spolehlivost vozidla. Přestože tyto kampaně nemají tak kritický charakter jako svolávací akce z bezpečnostních důvodů, je vhodné se o nich dozvědět a řešit je.

Fyzická kontrola vozidla technikem již zítra

Kdo provádí svolávací akce?

Svolávací akce automobilů jsou procesy, které se mírně liší v závislosti na zeměpisné oblasti a platných regulačních předpisech. Tyto akce jsou vyvolány za účelem opravy závad, které mohou ovlivnit bezpečnost vozidel.

V USA je proces svolávání často iniciován buď samotnými výrobci automobilů, nebo Národním úřadem pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA). NHTSA monitoruje bezpečnostní problémy a může vydávat nařízení k svolání vozidel na základě zjištěných závad.

V Evropě může svolání zahájit kromě výrobce také několik dalších subjektů:

  • Evropská komise může zahájit svolávací akce na základě zjištění vlastních kontrolních mechanismů, pokud narazí na bezpečnostní problémy.
  • Vnitrostátní regulační orgány jednotlivých členských států EU mohou také podnikat kroky k svolání vozidel, a to ve spolupráci s Evropskou komisí a dalšími regulačními autoritami, aby se zajistilo, že svolání proběhne efektivně a že jsou vlastníci aut řádně informováni.
  • Spotřebitelé mohou rovněž hrát roli v procesu svolávání tím, že nahlásí potenciální rizika regulačním orgánům nebo přímo výrobcům. Oficiální rozhodnutí o svolání se však učiní až po důkladném vyšetřování.

Bez ohledu na to, kdo svolávací akci zahájí, výrobce je povinen odstranit závadu bezplatně pro majitele vozidla. Tímto způsobem se snaží zaručit bezpečnost uživatelů vozidel a minimalizovat rizika spojená s potenciálně nebezpečnými defekty.

Svolávací akce automobilů se liší svým rozsahem a závažností problémů, které řeší. I když mnoho z nich se týká relativně méně vážných technických nedostatků nebo aktualizací softwaru, existují případy, kdy svolávací akce musí řešit zásadní bezpečnostní hrozby.

Jedním z nejvýraznějších příkladů je emisní skandál společnosti Volkswagen, který vyplul na povrch v roce 2016. Tento německý výrobce byl odhalen, že manipuloval s softwarem dieselových motorů, aby tyto během testů vykazovaly mnohem nižší emise, než bylo skutečně pravda. Jakmile se pravda dostala na veřejnost, Volkswagen byl nucen stáhnout 11 milionů vozidel z celého světa a zaplatit pokuty a náhrady ve výši přes 15 miliard eur.

Ve stejném duchu musela v roce 2000 automobilka Ford svolat téměř 15 milionů vozidel kvůli vadným spínačům tempomatu, které se předčasně opotřebovávaly a mohly způsobit zkraty vedoucí k požáru.

Další závažný problém se týkal pneumatik Firestone v 90. letech. U některých modelů pneumatik došlo při vysoké rychlosti a v extrémních teplotách k oddělení gumového běhounu od ocelového podkladu, což mělo za následek náhlé defekty a v některých případech i převrácení vozidel SUV, pro které byly pneumatiky určeny. Tento incident vedl k zavedení systémů monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS), které mají za úkol zabraňovat podobným nehodám způsobeným nedostatečným tlakem v pneumatikách.

Tato případy ukazují, že i když většina svolávacích akcí se může zdát rutinní, některé z nich mají zásadní význam pro zachování bezpečnosti a důvěry veřejnosti v automobilový průmysl.

Svolávací akce můžou mít vliv na bezpečnost

Kontrola vozu před koupí

Kontrola ojetého auta před koupí Automato

S ohledem na tyto faktory je klíčové, že před koupí ojetého vozu by měl být vůz prohlédnut zkušeným technikem. Tato kontrola by měla být komplexní a měla by zahrnovat nejen testy motoru, podvozku, elektroniky a karoserie, ale také prověrku, zda vozidlo není součástí aktuálních nebo minulých svolávacích akcí. Tímto způsobem můžete předejít budoucím nákladům na opravy, které by mohly být potřebné kvůli skrytým vadám nebo chybám, které nebyly v minulosti řádně opraveny. Profesionální kontrola vám tedy může poskytnout důležité informace o stavu vozidla a pomoci vám učinit informované rozhodnutí při koupi.

Sledujte nás prostřednictvím našich sociálních sítí, ať vám neunikne žádná novinka.

Mrkněte i na naše sociální sítě!

Nejnovější články