Co se považuje za skrytou vadu u auta?

Co se považuje za skrytou vadu u auta?

S přijetím nového občanského zákoníku došlo k řadě změn, které ovlivňují běžný život nás všech. Jedním z těchto pojmů je „skrytá vada“. Dnes se zaměříme na význam tohoto termínu ve vztahu k ojetým automobilům. Co se považuje za skrytou vadu u auta?

Skrytá vada je chápána jako taková závada, o níž prodávající neinformoval kupujícího a kterou kupující nemohl běžným způsobem rozpoznat. Tato závada není okamžitě viditelná a objeví se až po určitém období používání vozu, často pouze několik dní po prodeji. Zákon stanovuje šestiměsíční lhůtu od provedení prodeje, během které se může skrytá vada projevit. Mezi typické příklady patří vadné turbo, palivové čerpadlo, únik chladící kapaliny nebo oleje apod. Pokud se závada objeví během šestiměsíční doby, zákon předpokládá, že vozidlo bylo vadné již při převzetí.

Jak je to v praxi u skryté vady?

V praxi může být prokázání skryté vady náročnější, než se zdá. Skrytá vada není každá závada, která se na automobilu projeví během prvního půl roku od prodeje. Prodávající ručí pouze za závady, které automobil měl v době prodeje, nikoli za ty, které vznikly následným opotřebením. Také neručí za závady odpovídající míře používání nebo opotřebení vozu. 

Jak předejít nákupu auta se skrytou vadou?

Kontrola ojetého auta před koupí Automato

Nákup ojetého vozu může být vzrušující, ale také značně stresující zážitek. Je třeba pečlivě zvážit všechny aspekty nákupu, aby se zabránilo případným problémům v budoucnosti. Jedním z nejdůležitějších kroků při koupi ojetého automobilu je jeho fyzická kontrola odborníkem. V tomto článku se podíváme na důvody, proč je tato kontrola tak důležitá.

  1. Odhalení skrytých vad

Odborník na automobily dokáže odhalit skryté vady, které by mohly být přehlédnuty běžným zákazníkem. Tyto vady mohou zahrnovat problémy s motorem, podvozkem nebo elektronikou. Odborná kontrola vám poskytne přesnější představu o technickém stavu vozu a pomůže vám učinit informované rozhodnutí o nákupu.

  1. Ověření kilometrů

Bohužel, manipulace s počtem najetých kilometrů je stále běžným problémem při nákupu ojetých vozidel. Odborník vám může pomoci ověřit, zda udávaný počet najetých kilometrů odpovídá skutečnému stavu vozu. To vám poskytne jistotu, že kupujete auto s pravdivou historií.

  1. Ocenění vozu

Profesionální kontrola vozu vám také pomůže zjistit, zda je cena za vozidlo adekvátní. Odborník může porovnat technický stav, výbavu a tržní hodnotu podobných vozidel, což vám pomůže vyjednat spravedlivou cenu.

  1. Bezpečnost a spolehlivost

V neposlední řadě je důležitá odborná kontrola z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti vozidla. Odborník prověří, zda jsou všechny bezpečnostní prvky v pořádku a zda auto splňuje požadavky na bezpečnost silničního provozu.

Investice do odborné fyzické kontroly vozu před koupí vám může ušetřit mnoho starostí, času i peněz v budoucnosti. Důkladná kontrola vozu odborníkem vám poskytne důležité informace o technickém stavu vozu. Pokud si vůz před koupí necháte důkladně zkontrolovat, je dosti pravděpodobné, že nebudete muset řešit, co se považuje za skrytou vadu u auta.

Co na skrytou vadu u auta zákon?

Co se považuje za skrytou vadu u auta?

Podle nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) se předpokládá, že pokud mohl kupující věc před koupí zkontrolovat, prodávající neručí za závady, které byly v době prodeje patrné. Stejně tak prodávající neručí za závady, které lze zjistit z veřejného seznamu.

Nicméně, prodávající za danou závadu odpovídá, pokud výslovně ujistil kupujícího, že věc danou závadu nemá nebo že je zcela bez závad.

Co se považuje za skrytou vadu u auta?

Skrytá vada u automobilu je chápána jako závada, o níž prodávající neinformoval kupujícího a kterou kupující nemohl běžnými způsoby zjistit ani při zkušební jízdě. Skrytá vada se projeví až po určitém období používání vozu.

U nákupu v autobazaru platí dvouletá záruční doba. Reklamace do šesti měsíců po prodeji znamená, že prodávající musí prokázat, že auto v době prodeje danou vadu nemělo. Po šesti měsících se prokazovací povinnost přesouvá na kupujícího.

Při koupi od fyzické osoby může kupující reklamovat skrytou vadu do šesti měsíců od nákupu. Pokud se objeví skrytá vada, předpokládá se, že vozidlo bylo vadné již při převzetí. Během této doby má kupující povinnost prokázat skryté vady.

Co se nepovažuje za skrytou vadu u auta?

Co se považuje za skrytou vadu u auta?

Ano je to tak, definice skryté vady u auta není zcela jednoznačná. Není každá závada, která se projeví v průběhu prvního půl roku od prodeje, automaticky považována za skrytou vadu. Prodávající neručí za závady, které vznikly v důsledku dalšího opotřebení vozidla, ani za závady, které odpovídají míře opotřebení či používání vozu. Skrytá vada je taková, která byla přítomna v době prodeje, ale nebyla zjevná nebo o ní prodávající neinformoval.

Jak postupovat, když objevíte skrytou vadu?

Před reklamací skryté vady u automobilu se ujistěte, že:

1. závada nebyla uvedena v kupní smlouvě

2. nejde o zjevnou závadu, tedy viditelnou při prohlídce vozu

3. nejde o závadu, která odpovídá míře používání nebo opotřebení vozidla

Pokud se u vozidla projeví skrytá vada, je důležité postupovat správně:

Co se považuje za skrytou vadu u auta?
  1. Neprovádějte opravy vozidla, než reklamaci uplatníte, aby bylo možné prokázat vadu v původním stavu.
  2. Písemně uplatněte reklamaci u prodávajícího. Pokud je prodávající podnikatel (např. autobazar), sepíše společně s kupujícím reklamační protokol. Jedna kopie zůstane prodávajícímu a druhá kupujícímu. Po sepsání protokolu má prodávající 30 dní na vyřízení reklamace.
  3. Pokud prodávající souhlasí s reklamací, písemně se dohodněte na způsobu nápravy – opravě, slevě z ceny nebo odstoupení od smlouvy.
  4. Jestliže prodávající reklamaci odmítne a kupující na ní trvá, můžete nechat zpracovat znalecký posudek a pokračovat v reklamaci. Pokud ani znalecký posudek nepřesvědčí prodávajícího, může být případ předán soudu.

Pokud je to možné, je lepší upřednostnit dohodové řešení sporu před soudním procesem. Soudní řízení může být časově náročné a finančně nákladné. Domluva s prodávajícím je často efektivnější a méně stresující cestou.

Pokud se vada objevila opravdu jen pár dní po převzetí vozu, máte silnější pozici pro úspěch v případném soudním sporu. To může být přesvědčivým argumentem pro prodávajícího, aby se s vámi dohodl mimo soudní proces a vyřešil reklamaci ve váš prospěch. Nicméně, pokud se s prodávajícím nedohodnete, je důležité mít důkazy, které prokazují vadu a její vznik před prodejem, aby byla vaše pozice při soudním řízení co nejsilnější.

Sledujte nás prostřednictvím našich sociálních sítí, ať vám neunikne žádná novinka.

Mrkněte i na naše sociální sítě!

Nejnovější články