Záruka ojetého vozidla

Záruka ojetého vozidla

Téma záruky při nákupu použitého vozu je často předmětem diskuse. Ojeté auto je zboží, na které se tedy vztahuje záruka. Doba trvání záruky se odlišuje v závislosti na tom, kdo je prodejcem vozu. Je důležité si uvědomit, co záruka na použité vozidlo pokrývá. Při uplatňování záruky je třeba dodržet správný postup reklamace. Jaká je tedy záruka ojetého vozidla?

Co tedy záruka ojetého vozidla pokrývá a na co ne?

Záruka na ojeté vozidlo se vztahuje na takzvané skryté vady. Jde o nedostatky, které kupující nebyl schopen zjistit při nákupu vozu nebo na které nebyl prodávajícím předem upozorněn. Záruka lze uplatnit i v případě, že kupujícímu byly poskytnuty nesprávné informace o vlastnostech vozu – například pokud bylo řečeno, že auto nikdy nebylo havarované a kupující dokáže prokázat, že k havárii došlo v minulosti. Pokud prodávající poskytuje informace o charakteristikách vozu, trvejte na jejich zahrnutí do kupní smlouvy.

Záruka se nevztahuje na nedostatky, které vám prodávající oznámil a jsou uvedeny v kupní smlouvě. Záruka také neplatí pro nedostatky, které můžete zjistit při prohlídce vozu nebo během zkušební jízdy – například nefungující světla, nefunkční stěrače, nedostatečnou hloubku dezénu pneumatik atd.

Kontrola ojetého auta před koupí Automato

Důležité – nenechávejte opravit reklamovanou závadu!

Během celého reklamačního procesu musí zůstat vozidlo v takovém stavu, jaký byl v okamžiku vzniku závady. Pokud se vozidlo opraví, již nelze uplatňovat žádné nároky. Je to nepříjemné, protože auto může být po celou dobu nefunkční. 

Záruka ojetého vozidla z autobazaru

Pokud si koupíte vozidlo z autobazaru, tedy od prodejce použitých vozů, máte na něj záruku 24 měsíců na skryté nedostatky. Zajímavým aspektem je rozdělení důkazního břemene – v prvních 6 měsících od nákupu leží na straně prodejce. To znamená, že pokud se skrytá vada projeví do 6 měsíců od uzavření kupní smlouvy, musí autobazar prokázat, že v době prodeje tato vada neexistovala. Po uplynutí 6 měsíců od koupě vozidla přechází důkazní břemeno na kupujícího.

Pokud chcete závadu skutečně reklamovat, musíte nejprve uplatnit svůj nárok písemně u prodejce. Pokud je reklamace uznána, autobazar je povinen sestavit reklamační protokol. Je důležité na tom trvat. Uchovávejte si jednu kopii, protože s okamžikem podání reklamace začíná běžet třicetidenní lhůta pro její vyřízení. Pokud následně prodejce reklamaci akceptuje, je třeba dohodnout se na způsobu nápravy (oprava, sleva z ceny, odstoupení od smlouvy). Až poté můžete nechat auto opravit.

Prodejce může reklamaci také zamítnout. V takovém případě je nejlepší nechat vypracovat znalecký posudek a pokračovat v reklamaci. Pokud to nepomůže, zbývá se obrátit na soud, ideálně se znaleckým posudkem. Náklady na právní zástupce lze poté v rámci oprávněné reklamace také uplatnit. 

Záruka ojetého vozidla

Záruka na vozidlo zakoupené od soukromé osoby

Pokud si koupíte auto od soukromé osoby, záruční doba na skryté nedostatky je 6 měsíců a důkazní břemeno leží na kupujícím – podle § 2445 a následujících NOZ. Ideální postup pro kupujícího je nechat nejprve vypracovat znalecký posudek a pak s hotovým posudkem kontaktovat původního majitele. Pokud reklamaci neuzná, je třeba se obrátit na právníka a případně na soud. Nepodepisujte kupní smlouvu s těmito položkami:

Jak stojí a leží – pokud najdete ve smlouvě formulaci „jak stojí a leží“, prodávající se tím zbavuje odpovědnosti za možné skryté nedostatky vozidla.

Rozhodčí doložka – nepodepisujte smlouvu obsahující jakékoli ustanovení o rozhodčí doložce. V případě budoucího sporu s prodejcem byste se mohli dostat do méně výhodné právní situace. Pokud smlouva rozhodčí doložku neobsahuje, případné spory řeší vždy soud.

Záruka ojetého vozidla(3)

Nespoléhejte na záruku, vůz si před koupí pořádně zkontrolujte!

  • Zkontrolujte vizuálně celé auto, včetně karoserie, lakovaných povrchů a skel, abyste zjistili případné poškození.
  • Prohlédněte si interiér, aby jste odhalili opotřebení či nedostatky, které by mohly naznačovat potenciální problémy.
  • Při zkušební jízdě věnujte pozornost brzdám, řazení, ovládání a zvukům motoru, které mohou ukazovat na mechanické problémy.
  • Zkontrolujte všechny kapaliny a úroveň oleje, které mohou naznačovat úniky nebo další problémy s motorem.
  • Proveďte kontrolu podvozku a výfuku, abyste identifikovali případnou korozi nebo poškození způsobené nárazem.
  • Přečtěte si servisní historii a zjistěte, zda byly pravidelně prováděny údržba a opravy.
  • Nechte si zkontrolovat VIN kód, který poskytuje informace o původu vozu a jeho historii.
  • Pro maximální jistotu doporučujeme zajistit kontrolu odborníkem.

Pamatujte, že důkladná kontrola ojetého auta před nákupem vám může ušetřit čas, peníze a možné problémy v budoucnu.

Sledujte nás prostřednictvím našich sociálních sítí, ať vám neunikne žádná novinka.

Mrkněte i na naše sociální sítě!

Nejnovější články