Jak prodat auto na vlastní pěst?

Prodat auto po vlastní ose je zajímavé hlavně z hlediska vyššího výdělku. Kupující má většinou totiž stanovený nějaký budget, ve kterém vyhledává své nové auto. A už je vlastně jen na vás, jestli dokážete vaše auto zajímavě nabídnout a posléze ho i prodat za cenu, kterou by zákazník za stejné auto zaplatil v autobazaru. A právě tento rozdíl mezi výkupní a prodejní cenou je váš bonus. 

Přivést auto do nejbližšího autobazaru je nejjednodušší a nejrychlejší možnost, jak prodat své staré auto. Musíte počítat s tím, že hlavním cílem při výkupu vašeho auto bude sešlapat výkupní cenu co nejníže. Následně si autobazar k této výkupní ceně přidá svou marži, které může být v desítkách, ale i ve stovkách tisíc a za tuto vyšší cenu auto prodává zákazníkům. Vaším cílem je, prodat své auto právě za tuto vyšší cenu a ne za cenu výkupní. S prodejem vám pomůže i náš Certifikát Automato, který udělá z vašeho vozu ověřený kus a tím pádem zvýší jeho cenu a také velice uspíší jeho prodej.

Místo prodeje

Prohlídku a případný prodej vozu, by jste měli předem domluvit na nejlépe nějakém veřejném místě. Dobrým místem jsou například parkoviště obchodních center, benzínky a vlastně všechna místa, kde je větší množství lidí a nejlépe kamerový systém. Je dobré se také předem zeptat, zda bude zájemce sám a nebo jestli bude mít parťáka. Není horší situace, než když má kupující psychologickou přesilu, tlačí vás do nepříjemné a pro vás nevýhodné pozice. V tomto případě je lepší, když vaše vyjednávací pozice bude shodná s kupujícím. Přeci jen se setkáte s člověkem, kterého jste nikdy neviděli a předem nevíte, jaké má úmysly. 

Evidenční kontrola

Evidenční kontrola je vlastně takové ověření údajů v technické průkazu. Kontrolor ověří, zda se všechny údaje které máte aktuálně zapsané v technickém průkazu shodují s prodávaným vozem. Evidenční kontrolu může zřídit jak kupující, tak prodejce a to již 30 dní před samotným prodejem. Nejlepší tedy je, když si prodejce tuto kontrolu zařídí ještě před prodejem a před podepsáním kupní smlouvy. 

Kupní smlouva

Sepsání kupní smlouvy je důležitý krok, při prodeji vozu. Je to vlastně takové písemné potvrzení toho, na čem jste se s kupující předem ústně domluvili. Kupní smlouva vám také v budoucnu dobře poslouží při případném nedorozumění. Každá kupní smlouva by měla obsahovat identifikaci prodejce a kupujícího. To znamená by měla být uvedena jejich celá jména, trvalá bydliště, případně číslo průkazu totožnosti. Dále je specifikován předmět smlouvy a vzájemná práva a povinnosti. Nesmíme zapomínat na datum uzavření smlouvy a podpisy obou účastníků. Kupní smlouva musí kromě předmětu prodeje, v tomto případě automobilu, obsahovat také jeho kupní cenu a podmínky, za kterých prodávající za úplatu převede předmět prodeje na kupujícího. V kupní smlouvě se taktéž zaměříme na co nejpřesnější popis prodávaného vozu. Musí být uvedena značka vozidla a jeho typ, barva, rok výroby, SPZ atd. Dalším krokem musí být detailní popis aktuálního stavu vozidla. Prodejce popíše veškeré vady a závady které se aktuálně na voze nachází. Tato část je velice důležitá, jelikož prodejce v následujících šesti měsících odpovídá, za všechny skryté vady na prodávaném voze. Aktuální vzor kupní smlouvy je ke stažení na webu www.automato.cz

Jak na převod vozidla?

Převod vozidla na nového vlastníka můžete provést na registru vozidel, na dopravním odboru kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností.

Pro převod bude potřeba:

  • Formulář ,,Přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel“ (ten si můžete stáhnout a vyplnit z pohodlí domova nebo ho dostanete přímo na přepážce registru)
  • Občanský průkaz prodejce, kupujícího a nebo plnou moc od prodejce (aktuální vzor plné moci ke stažení na www.automato.cz)
  • Podepsanou kupní smlouvu
  • Oba technické průkazy (velký a malý)
  • Zelenou kartu
  • A protokol o evidenční kontrole

Je nutné myslet na to, že na přepis vozidla máte pouze 10 dní od podpisu smlouvy. A za tento přepis ručí prodejce vozu. V případě že nedodržíte stanovený termín, může vám hrozit pokuta až do výše 50 tisíc Korun

Mrkněte i na naše sociální sítě!

Nejnovější články