Co je to Lemon car?

Koupě vozu je významnou investicí a je důležité, abyste si řádně prověřili, zda si pořizujete spolehlivé vozidlo. Bohužel ne všichni prodejci jsou ohledně stavu prodávaného vozu upřímní a někteří kupující nakonec získají tzv. Lemon car.

Lemon car je vozidlo s významnými závadami nebo problémy, které prodávající kupujícímu před prodejem nesdělil. Tyto závady mohou být různé. Od mechanických problémů až po kosmetické, které ovlivňují bezpečnost, spolehlivost nebo hodnotu vozu. V mnoha státech existují zákony na ochranu spotřebitelů před koupí vadných výrobků, včetně automobilů.

Citronový zákon se v jednotlivých státech liší. Obecně vyžaduje, aby výrobci vyměnili nebo vrátili peníze za vadné vozidlo, které bylo zakoupeno nebo pronajato. Zákon se obvykle vztahuje na vady, které ovlivňují bezpečnost, hodnotu nebo použitelnost vozu, a vyžaduje, aby se výrobce pokusil vady v přiměřeném počtu případů odstranit.

Zde je několik příznaků, že se může jednat o Lemon car:

Co je to Lemon car?

Vozidlo mělo v minulosti mechanické problémy

Pokud se vůz v minulosti často porouchával, může to být známkou skrytých mechanických problémů. Oprava těchto problémů může být obtížná nebo nákladná. Zkontrolujte záznamy o údržbě vozu a zjistěte, zda se u něj opakují nějaké problémy nebo zda již v minulosti neprošel většími opravami.

Vozidlo mělo nehodu

Automobily, které měly nehodu, mohou mít skrytá poškození, která mohou ovlivnit jejich bezpečnost nebo výkon. Nezapomeňte zkontrolovat zprávu o historii vozu, zda nedošlo k nějaké nehodě nebo poškození.

Vozidlo má vysoký počet najetých kilometrů

Vozy s vysokým počtem najetých kilometrů mohou mít opotřebované díly, které je třeba vyměnit, což může být nákladné. Vůz s vysokým počtem najetých kilometrů může být také náchylnější k poruchám a jiným problémům.

Kontrola ojetého auta před koupí Automato

Vozidlo má titul “ Totální škoda“

Vůz s titulem Totální škoda znamená, že poškození vozidla byla natolik rozsáhlá, že je jejich oprava dle pojišťovny nerentabilní. Tyto vozy mohou mít skrytá poškození, která nejsou na první pohled patrná a jejichž oprava může být obtížná.

Prodávající se zdráhá poskytnout informace

Pokud se prodávající zdráhá poskytnout podrobnosti o historii vozu, může to být známkou toho, že se snaží něco skrýt. Dávejte si pozor na prodejce, kteří se vyhýbají odpovědím na vaše otázky nebo se ke stavu vozu vyjadřují nejasně.

Běžné typy závad citrónového vozidla

Co je to Lemon car? Nejčastější závady.

Existuje několik běžných typů závad, které mohou způsobit, že se vozidlo stane citronovým, včetně mechanických problémů, elektrických problémů a bezpečnostních závad. Příklady těchto závad mohou zahrnovat:

Problémy s motorem: Vozidlo s přetrvávajícími problémy s motorem, jako je vadná převodovka nebo špatně fungující motor, může být považováno za citron.

Problémy s elektřinou: Problémy s elektrickým systémem vozidla, jako jsou nefunkční světla, rádio nebo elektrické ovládání oken, mohou být považovány za citron, pokud přetrvávají i po několika pokusech o opravu.

Bezpečnostní závady: Vozidlo s bezpečnostní závadou, jako jsou vadné brzdy, řízení nebo airbagy, může být považováno za citrón, pokud je nelze opravit ani po přiměřeném počtu pokusů.

Kromě toho, že splňují kritéria citronu, existují některé varovné příznaky, na které by si spotřebitelé měli dávat pozor při koupi nového nebo ojetého vozidla. Mezi ně patří např:

Vysoké účty za opravy: Pokud mělo vozidlo v minulosti časté nebo drahé opravy, může to být známkou toho, že se jedná o Lemon car.

Reklamace: Opakované reklamace vozidla mohou znamenat, že má přetrvávající závady, které nelze odstranit.

Špatná hodnota při dalším prodeji: Pokud má vozidlo v porovnání s jinými podobnými modely nízkou hodnotu při dalším prodeji, může to být známkou toho, že se na něm v minulosti vyskytly závady, kvůli kterým je pro kupující méně žádoucí.

Při prohlídce vozu před jeho koupí se zaměřte na tyto věci:

Abyste se vyhnuli koupi Lemon car, je nezbytné, aby vám vozidlo před nákupem zkontroloval důvěryhodný mechanik. Předkupní prohlídka může odhalit případné mechanické problémy nebo problémy s bezpečností či funkčností vozu, které nemusí být při zkušební jízdě zřejmé.

  • Zkontrolujte exteriér vozu, zda nevykazuje známky poškození, koroze nebo problémů s lakem.
  • Zkontrolujte interiér vozu, zda nevykazuje známky opotřebení nebo poškození sedadel, palubní desky nebo jiných součástí.
  • Zkontrolujte motorový prostor, zda z něj něco neteče nebo zda nevykazuje známky poškození.
  • Vyzkoušejte si jízdu s vozem a věnujte pozornost tomu, jak se vůz ovládá, brzdí a zrychluje.
  • Nechte vůz zkontrolovat důvěryhodným mechanikem, abyste zjistili případné skryté problémy. Využít můžete naší kontrolu vozu před koupí.

Kromě prohlídky vozu je také důležité, abyste před nákupem provedli průzkum. Prozkoumejte značku a model vozu, o který máte zájem, a zjistěte, zda nejsou známy nějaké problémy nebo svolávací akce. Můžete si také zkontrolovat zprávu o historii vozu, abyste zjistili, zda neměl nehodu.

Při vyjednávání o ceně vozu je důležité mít na paměti všechny problémy, které se prokázaly při prohlídce nebo ve zprávě o historii vozu. Využijte tyto informace k vyjednávání o ceně, která zohlední případné nutné opravy nebo údržbu.

Závěr

Automato kontrola vozu před nákupem

V konečném důsledku je nejlepším způsobem, jak se vyhnout koupi citronového vozu, být pečlivý a podniknout nezbytné kroky na svou ochranu. Provedete-li průzkum, necháte-li vůz zkontrolovat důvěryhodným mechanikem a vyjednáte-li spravedlivou cenu, můžete si být při koupi jistí a vyhnout se bolestem hlavy z koupě citronového vozu.

Koupě automobilu je významnou investicí a je důležité provést náležitou kontrolu, abyste se ujistili, že si pořizujete spolehlivé vozidlo. Citronové vozy jsou vozidla s významnými závadami nebo problémy, které vám jako kupujícímu před prodejem nikdo nesdělil. V mnoha státech existují zákony na ochranu spotřebitelů před koupí vadných výrobků, včetně automobilů, tzv. citronové zákony. Citronové zákony se však vztahují pouze na nová nebo certifikovaná ojetá vozidla, nikoli na ojeté vozy. Při koupi ojetého vozu je proto nezbytné podniknout nezbytné kroky na svou ochranu, včetně prohlídky vozidla důvěryhodným mechanikem a provedení průzkumu před nákupem.

Budete-li pečliví a přijmete-li nezbytná opatření, můžete se vyhnout koupi citronového vozu a budete mít při nákupu jistotu.

Sledujte nás prostřednictvím našich sociálních sítí, ať vám neunikne žádná novinka.

Mrkněte i na naše sociální sítě!

Nejnovější články